Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và sản xuất phải chấp hành đúng theo nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về luật phòng cháy chữa cháy, thực hiện các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp.

Nơi sản xuất, kinh doanh hay trụ sở làm việc phải thuộc trong diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trực thuộc phường, xã.

Khi quy hoạch các dự án xây dựng, cải tại tại khu công nghiệp, khu chể biến cần phải đáp ứng nhu cầu về phòng cháy chữa cháy. Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới cần được trang bị bình chữa cháy và các thiết bị PCCC được chứng nhận và kiểm duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

Cơ sở chịu sự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của các cấp có thẩm quyền. Cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy có thể bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và phải làm đơn gửi người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ trước đó xem xét, quyết định cho phục hồi hoạt động nếu nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ được loại trừ hoặc vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được khắc phục.

Đối với các cơ sở buôn bán các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phải tuân thủ các điều kiện như sau:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
  2. Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
  3. Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với doanh nghiệp thực hiện lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy

Với các doanh nghiệp, cơ sở thực hiện công việc chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy phải thực hiện những nghiệp vụ sau:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
  2. Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.
  3. Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Những quy định về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, buôn bán, cơ sở kinh doanh và chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được quy định ở nghị định số 79/2014/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014. Yêu cầu mọi doanh nghiệp, cơ sở phải nghiêm chỉnh chấp hành để bảo vệ chính bản thân mình và người xung quanh.